PRZEKAŻ 1% PODATKU

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" składa Serdecznie podziękowanie wszystkim Osobom, które przekazały 1% podatku za rok 2015 na rzecz naszej Fundacji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku. Z wyrazami wdzięczności Zarząd Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Przekaż 1% podatku na program "Oswajanie starości"

Wzór przekazania 1% podatku w PIT-37

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 które dostępne są na stronie www Ministerstwa Finansów.

Dlaczego to właśnie Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” powinna otrzymać wpłatę 1% podatku?

Nasza Fundacja działa programowo w zakresie polityki senioralnej i realizuje wiele wydarzeń aby przybliżyć społeczeństwu problematykę starości. Sytuacja osób starszych w Polsce wynika z przede wszystkim z wykluczenia społecznego. Swoimi działaniami staramy się realizować międzypokoleniową wymianę doświadczeń poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu.

Środki zebrane tytułem 1% są wydatkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, tj.: na działalność statutową Fundacji.

Kampania 1% nie była finansowana ze środków zebranych tytułem jednego procenta.

Realizujemy programy: Oswajanie starości, Onkologii dziecięcej Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową, Konkurs “Wyróżnienie Białej Wstążki” oraz Stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci.  W ramach „Oswajania starości” udało nam się wyprodukować spoty edukacyjne, wydać dwa poradniki o charakterze prozdrowotnym, przeprowadziliśmy metamorfozę dwóch sal w domach pomocy społecznej w ramach projektu „Kąciki Babci i Dziadka”, wprowadziliśmy Seniorów w nurt sztuki zaangażowanej społecznie a także  wyszliśmy z portretami Seniorów w przestrzeń publiczną, zaangażowaliśmy społeczność lokalną do działań na rzecz Seniorów.

Zobaczcie jak wyglądała nasza kampania w 2016 roku.

Sponsor kampanii 1%

Partner kampanii 1%