Europejska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych – odznaczenie Pani Jolanty Kwaśniewskiej za pomoc w ratowaniu życia

W dniach 24-25 października 2009r. odbyła się międzynarodowa konferencja, czwarta z cyklu “ECPC Masterclasses”. Wzięli w niej udział pacjenci, klinicyści, naukowcy a także politycy, chcący zmienić podejście ogółu społeczeństwa do kwestii związanych z nowotworami. Uczestnicy zdecydowali, że europejskie organizacje pacjencie muszą aktywnie i skutecznie przekonywać do działań mających na celu eliminację nierówności w prewencji, diagnostyce, efektywnym leczeniu i możliwie najlepszej opiece nad pacjentem. Na konferencji dyskutowano możliwości działania zarówno na poziomie europejskim jak i narodowym. Szczególna nadzieja pokładana jest w otwartym niespełna dwa miesiące temu Partnerstwie Europejskim (European Partnership on Action Against Cancer).
Pani Jolanta Kwaśniewska prowadziła jedną z sesji plenarnych konferencji, wygłosiła również przemówienie „Dlaczego powinniśmy robić więcej dla dzieci”.


Dwudniowe spotkanie zakończono uroczystym odznaczeniem Pani Jolanty Kwaśniewskiej oraz Pana Alojza Peterle za wieloletnie, ogólnoeuropejskie i krajowe, działania na rzecz chorych na raka oraz za ich pomoc w ratowaniu ludzkiego życia.