Pani Jolanta Kwaśniewska Patronem Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet oraz członkiem Europejskiego Komitetu Doradczego.

Działający od 1996 roku European Institute of Women’s Health promuje równość płci na arenie zdrowia publicznego, badań naukowych i polityki socjalnej w Europie oraz dąży do poprawy zdrowia kobiet. Organem wspierającym EIWH jest European Advisory Council składający się z organizacji oraz osób indywidualnych specjalizujących się w polityce zdrowotnej, w szczególności w problematyce zdrowia kobiet.