Nabór wniosków XIV edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom zakończony

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy przyjmowanie wniosków XIV edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Łącznie napłynęło 179 wniosków.

Zgodnie z regulaminem, laureatów będziemy informować telefonicznie lub pisemnie o przyznanych stypendiach oraz nagrodach rzeczowych w listopadzie bieżącego roku.