The Big Campaign for Dignity – Avon Speak Out Against Domestic Violence has been launched

‘Communication without Barriers’ Foundation has joined the campaign run by Feminoteka and Avon. Mrs Jolanta Kwaśniewska has decided to join the Big Campaign for Dignity - Avon Speak Out Against Domestic Violence and to lent it her image because she has been leading a popular anti-violence discussion panel within the Congress of Women for a number of years. One of its aims was to prepare recommendations for the amendment of the family anti-violence act.

Special Olympics European Summer Games Warsaw 2010

The official opening ceremony of Special Olympics European Summer Games took place on 18th September 2010, at 8.00pm on Warsaw Legia stadium. Among its participants there were around 1500 intellectually disabled athletes from 56 countries. When walking onto the field, the representatives of the Polish team were accompanied by Polish First Ladies: Mrs Anna Komorowska, Mrs Danuta Wałęsa and Mrs Jolanta Kwaśniewska who for many years has been supporting and providing patronage for numerous Special Olympics events both in Poland and abroad.

We’re grateful to Worldwide School!!!

We're grateful to Worldwide School!!!
We'd like to express our gratitude to Worldwide School for providing us with an English translation of our website free of charge. The professionalism and commitment of Worldwide School's team have contributed to the publication of the long-awaited English version of our website. We are very happy that it was Worldwide School that helped us make this plan come true. We do hope that we shall continue this valuable cooperation in the future.
 

Ruszyła Wielka Kampania o Godność – Avon kontra Przemoc.

Fundacja „Porozumienie bez barier” włączyła się w akcję Feminoteki i Avonu, a Pani Jolanta Kwaśniewska użyczyła tej kampanii swojej twarzy. Pani Prezydentowa zdecydowała się przyłączyć do Wielkiej Kampanii o Godność „Avon Kontra Przemoc” ponieważ od lat zajmuje się tą tematyką, a przez ostatnie dwa lata prowadziła cieszący się dużą frekwencją panel przeciwko przemocy w ramach Kongresu Kobiet, przygotowujący rekomendacje do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podziękowania dla Worldwide School!!!

Dziękujemy firmie Worldwide School za nieodpłatne przetłumaczenie na język angielski naszej strony internetowej. Profesjonalizm i zaangażowanie zespołu Worldwide School sprawiły, że długo oczekiwana angielska wersja naszej strony ujrzała światło dzienne. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie z Worldwide School udało się tego dokonać.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować tak cenną dla nas współpracę.

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Warszawa 2010

18 września o godzinie 20.00 na stadionie warszawskiej Legii odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Uczestniczyło w niej 1,5 tysiąca niepełnosprawnych intelektualnie sportowców z 56 krajów. Reprezentacji Polski wkraczającej na murawę stadionu towarzyszyły Pierwsze Damy: Pani Anna Komorowska, Pani Danuta Wałęsa oraz Pani Jolanta Kwaśniewska, która od lat wspiera i patronuje licznym inicjatywom Olimpiad Specjalnych tak w Polsce jak i na świecie.