EUROPA ZJEDNOCZONA PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET – KONFERENCJA PRASOWA

Konferencja prasowa czwartek, 14.10.br., g. 9:00
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, budynek E-1 (w pobliżu sali Audytorium Maximum)

Organizatorami konferencji są: Centrum Praw Kobiet oraz Europejska Organizacja Sieciowa przeciwko Przemocy wobec Kobiet „WAVE” (Women Against Violence Europe).

W trakcie dwudniowej konferencji będziemy dyskutowali m.in. o:
• nowych rozwiązaniach w zakresie ochrony kobiet i dzieci przed przemocą jakie wprowadziła polska znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kierunkach
i perspektywach zmian w zakresie rozwiązań prawnych i instytucjonalnych na szczeblu Rady Europy i Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci;
• strategiach dotyczących podniesienia dostępności do usług oraz standardów poradni i schronisk dla kobiet ofiar przemocy i ich dzieci istniejących lukach prawnych i instytucjonalnych w systemie ochrony kobiet i dzieci zagrożonym ciężkim uszkodzeniem ciała lub zabójstwem na tle przemocy;
• ochronie przed przemocą imigrantek, uchodźczyń oraz kobiet przebywających nielegalnie w krajach EU, prawie dzieci do ochrony przed przemocą w rodzinach gdzie obojgu rodzicom powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W konferencji udział wezmą m. in. Jolanta Kwaśniewska – pierwsza dama w latach 1995-2005, Joanna Senyszyn – deputowana do PE, Christine Bergmann, była minister federalnego rządu Niemiec, Rosa Logar, członkini Grupy Roboczej Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy wobec Kobiet, szefowa Wiedeńskiego Centrum Interwencji Kryzysowej Przeciwko Przemocy w Rodzinie, Urszula Nowakowska, Przewodnicząca Zarządu Centrum Praw Kobiet, José Mendez-Bota, deputowany do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

 

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Magdalena Gwizdak
FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ
“POROZUMIENIE BEZ BARIER”

tel./fax: (022) 849 96 62
tel.: 0502 126 258
e-mail: [email protected]

Pobierz informację: .doc lub .pdf
Pobierz pełny program konferencji:
.doc