EUROPA ZJEDNOCZONA PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET – KONFERENCJA PRASOWA

W imieniu Centrum Praw Kobiet oraz Europejskiej Organizacji Sieciowej przeciwko Przemocy wobec Kobiet „WAVE” (Women Against Violence Europe) zapraszamy na konferencję prasową, która poprzedza międzynarodową konferencję „EUROPA zjednoczona przeciwko przemocy wobec kobiet: lepsze prawo, polityka i usługi dla ofiar!” oraz na konferencję, która odbywa się w dniach 14-15 października w Centrum Konferencyjnym.

Konferencja prasowa czwartek, 14.10.br., g. 9:00
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, budynek E-1 (w pobliżu sali Audytorium Maximum)

Organizatorami konferencji są: Centrum Praw Kobiet oraz Europejska Organizacja Sieciowa przeciwko Przemocy wobec Kobiet „WAVE” (Women Against Violence Europe).

W trakcie dwudniowej konferencji będziemy dyskutowali m.in. o:
• nowych rozwiązaniach w zakresie ochrony kobiet i dzieci przed przemocą jakie wprowadziła polska znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kierunkach
i perspektywach zmian w zakresie rozwiązań prawnych i instytucjonalnych na szczeblu Rady Europy i Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci;
• strategiach dotyczących podniesienia dostępności do usług oraz standardów poradni i schronisk dla kobiet ofiar przemocy i ich dzieci istniejących lukach prawnych i instytucjonalnych w systemie ochrony kobiet i dzieci zagrożonym ciężkim uszkodzeniem ciała lub zabójstwem na tle przemocy;
• ochronie przed przemocą imigrantek, uchodźczyń oraz kobiet przebywających nielegalnie w krajach EU, prawie dzieci do ochrony przed przemocą w rodzinach gdzie obojgu rodzicom powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W konferencji udział wezmą m. in. Jolanta Kwaśniewska – pierwsza dama w latach 1995-2005, Joanna Senyszyn – deputowana do PE, Christine Bergmann, była minister federalnego rządu Niemiec, Rosa Logar, członkini Grupy Roboczej Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy wobec Kobiet, szefowa Wiedeńskiego Centrum Interwencji Kryzysowej Przeciwko Przemocy w Rodzinie, Urszula Nowakowska, Przewodnicząca Zarządu Centrum Praw Kobiet, José Mendez-Bota, deputowany do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
 

Pełny program konferencji: .doc