Tak wiele dobrego udało sie wspólnymi siłami zrobić, tak wielu osobom pomóc!

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim Przyjaciołom, Znajomym i Partnerom Fundacji oraz Sąsiadom Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, za włączenie się w niesienie pomocy powodzianom. Zorganizowana zbiórka darów trafiła do ludzi z Gminy Gorzyce. Dowodami wdzięczności są napływające do Fundacji listy z podziekowaniami od konkretnych rodzin oraz Wójta tej Gminy.

DZIĘKUJEMY ZA OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE SIĘ W TĘ POMOC! Dowodami wdzięczności są napływające do Fundacji listy z podziękowaniami od konkretnych rodzin oraz Wójta tej Gminy.