Fundacja Centrum Praw Kobiet wraz z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” organizuje konkurs “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010”

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.