Fundacja Centrum Praw Kobiet wraz z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” organizuje konkurs “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010”

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Pomysłodawcami wyróżnienia są Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.


6 grudnia 1989 r., w budynku politechniki antyfeminista Marc Lepine zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ – jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Ofiarami tego brutalnego mordu były: Genevieve Bergeron, Helene Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik -Widajewicz (Polka), Maryse Laganiere, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michele Richard, Annie St-Arneault.


W 1991 roku grupa mężczyzn w drugą rocznicę masakry w Montrealu, zainicjowała Kampanię „Białej Wstążki”. Po kilku tygodniach białą wstążkę nosiło już 100 tysięcy Kanadyjczyków. W tym też roku rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

Kampania „Białej Wstążki” prowadzona jest w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada do 10 grudnia. Ponad tysiąc organizacji z blisko 130 krajów podejmuje w tym czasie różne inicjatywy mające na celu upamiętnienie kobiet – ofiar przemocy, budowanie świadomości społecznej, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.


W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dzień 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, upamiętniając w ten sposób zamordowanie na rozkaz dyktatora Rafaela Leonidasa Trujillo 25 listopada 1960 roku w Republice Dominikany działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal (Patrii Mercedes, Minervy Argentiny i Antonii Marii Teresy). 10 grudnia to również uznany przez ONZ dzień Praw Człowieka.


W okresie wyznaczonym przez te ważne dla praw kobiet daty, każdego roku w kilkudziesięciu krajach prowadzona jest kampania „Białej wstążki”, co oznacza opowiedzenie się po stronie krzywdzonych kobiet. Z policyjno-prokuratorskich statystyk wynika bowiem, że zdecydowaną większość wśród ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety i dzieci, podczas gdy mężczyźni stanowią ponad 95 procent sprawców. Opowiedzenie się po stronie krzywdzonych jest moralnym i psychologicznym wsparciem dla kobiet, a jednocześnie pokazuje, że nie wszyscy mężczyźni stosują przemoc w swoich związkach, że wielu przemoc potępia i opowiada się za jej społecznym napiętnowaniem. Biała wstążka jako symbol sprzeciwu wobec przemocy coraz bardziej utrwala się również w świadomości mieszkańców naszego kraju.
Kampania „Białej wstążki” pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i wyraźnie opowiadają się po ich stronie. Pomysłodawcy konkursu uznali, że symboliczny protest i akt solidarności to za mało, że samo przypięcie białej wstążki nie wpłynie na poprawę losu ofiar przemocy.


Powstał wówczas projekt uczynienia z „Białej wstążki” wyróżnienia dla mężczyzn, którzy aktywnie przeciwstawiają się przemocy wobec kobiet. Inicjatorom konkursu zależy na tym aby „Biała wstążka” stała się odznaczeniem przyznawanym za konkretne działania, a nie tylko symbolem wręczanym przypadkowym przechodniom, wśród których mogą przecież znajdować się sprawcy przemocy lub innych przestępstw. Wyróżnienie takie miałoby na celu docenienie mężczyzn, którzy pomagają krzywdzonym kobietom – zachęcałoby także innych do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.


Organizując konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2010, mamy na uwadze, że mimo wielu akcji i kampanii edukacyjnych wciąż zbyt mała liczba mężczyzn reaguje kiedy kobiety są bite i poniżane i włącza się w działania przeciwko przemocy wobec kobiet.

Mamy nadzieję, że nasz konkurs wpisze się na trwałe w polską kulturę obywatelską i działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Liczymy także, iż pokaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec kobiet. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłaszanie na poniższe adresy kandydatów do wyróżnienia na załączonym formularzu.

[email protected] oraz [email protected]
[email protected] i [email protected]

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu oraz specjalnie opracowany formularz do zgłaszania kandydatów:

REGULAMIN: .doc

FORMULARZ: .doc