KOBIETY NAGRADZAJĄ WYJĄTKOWYCH MĘŻCZYZN!

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, pracodawcy, osoby publiczne oraz mężczyźni prywatnie angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom.


„Jesteśmy przekonani, że nasz konkurs wpisze się na trwałe w polską kulturę obywatelską i działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Liczymy także, iż pokaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec kobiet.” – oceniła
Urszula Nowakowska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Centrum Praw Kobiet.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 25 listopada 2010 roku za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronach organizatorów: www.cpk.org.pl oraz www.fpbb.pl. Gala finałowa zaplanowana została na 7 grudnia 2010 roku w Warszawie w Teatrze Kamienica. Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.: były Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński oraz Marek Balicki. W skład ośmioosobowej Kapituły Konkursowej weszły m.in.: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Irena Santor, Elżbieta Pomaska.
Pomysłodawcami „Wyróżnienia Białej Wstążki 2010” są dwaj, polscy policjanci: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Konkurs nawiązuje do międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.
Więcej informacji na stronach: www.cpk.org.pl oraz www.fpbb.pl


Informacje dla mediów:

Artur Stefaniak
Biuro Prasowe
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier”
Tel.: 22/849 96 62
Kom.: 0510 048 824
e-mail: [email protected]

 

Pobierz informację: .doc lub .pdf