Rozstrzygnięcie XIV edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Rada Funduszu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2010r. zdecydowała o przyznaniu 20 stypendiów po 1.000 zł (w tym jedno stypendium imienia Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę 20.000 zł. Przyznane stypendia przesłano na wskazane przez prawnych opiekunów dzieci konta bankowe.

Od początku istnienia Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich do chwili obecnej rozpatrzono 5009 wniosków, przyznano 504 stypendia na łączną kwotę 1.331.500,00 złotych. Stypendyści otrzymali dotychczas również nagrody rzeczowe w postaci komputerów i skrzypiec.