Ambasadorowie “Wyróżnienia Bialej Wstążki 2010”

Z największą przyjemnością informujemy, że tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor oraz Bożena Toeplitz.

 

Konkurs “Białej Wstążki” uważam za jedno z najważniejszych przedsięwzięć obywatelskich w Polsce. Przemoc wobec kobiet jest jednym z najczęstszych i — niestety – szeroko akceptowanym – naruszeniem ludzkiej godności. Zbyt często związek dwojga na początku kochających się ludzi zamienia się w niewolę, a małżeństwo w praktyce oznacza, że żona wyrzeka się w stosunku do męża tych praw, jaki chronią ją przed przemocą lub gwałtem ze strony obcego człowieka. A nawet gdy przemoc nie przybiera firmy fizycznej, jej werbalne, ekonomiczne lub psychologiczne formy są równie upokarzające. Ofiary wszelkiej przemocy czują się bezsilne, przede wszystkim dlatego, że jest ona akceptowana społecznie. Toteż potrzebni są ludzie, którzy powiedzą “Stop!” Ze względu na charakter przemocy oraz wspierających ją stereotypów, powinni wśród nich także być mężczyźni. Trzeba, by tacy ludzie byli znani i mieli autorytet. Temu właśnie służy “Wyróżnienie Białej Wstążki”.

Wiktor Osiatyński