Gala wręczenia “Wyróżnienia Białej Wstążki” w Teatrze Kamienica!

7 grudnia o godzinie 12.00 w Teatrze Kamienica odbędzie się Gala wręczania „Wyróżnień Białej Wstążki” oraz towarzyszący jej panel dyskusyjny „Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”.

Przedmiotem konkursu „Wyróżnienia Białej Wstążki” jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 listopada 2010 roku za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronach organizatorów: www.cpk.org.pl oraz www.fpbb.pl

Uczestnicy dyskusji panelowej będą zastanawiać się m.in. nad miejscem, jakie powinni zajmować mężczyźni w systemie pomocy krzywdzonym kobietom. Ważnym punktem rozważań będą seksistowskie uprzedzenia mężczyzn – również tych, którzy angażują się w walkę z przemocą wobec kobiet. Zastanowimy się także, czy i jaki wpływ na skuteczność zwalczania przemocy wobec kobiet ma mówienie o przemocy w rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć i nieuwzględnianie wymiaru płci w systemie usług pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Serdecznie dziękujemy Ambasadorowi Białej Wstążki Panu Emilianowi Kamińskiemu za nieodpłatne użyczenie nam Teatru Kamienica na uroczyste uhonorowanie laureatów konkursu!