GALA WRĘCZENIA WYRÓŻNIEŃ BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Kandydatów zgłaszały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, pracodawcy, osoby publiczne oraz mężczyźni prywatnie angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom. Wyróżnienia przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

• Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania,
• Instytucje i organizacje pomocowe,
• Osoby publiczne,
• Pracodawcy
• Osoby prywatne (przyjaciel, członek rodziny, sąsiad itd.)

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły Panie: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor oraz Bożena Toeplitz.

Pomysłodawcami „Wyróżnienia Białej Wstążki 2010” są dwaj policjanci: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Konkurs nawiązuje do międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

Więcej informacji na stronach: www.cpk.org.pl oraz www.fpbb.pl

 


Informacje dla mediów oraz akredytacje na Gale:
Artur Stefaniak
Biuro Prasowe
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier”
Tel.: 22/849 96 62
Kom.: 0510 048 824
e-mail: [email protected]

Pobierz informacje prasową: .doc
Pobierz formularz akredytacyjny:
.doc