GALA WRĘCZENIA WYRÓŻNIEŃ BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010

Wyróżnienia przyznane zostały mężczyznom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach.
Laureaci Wyróżnienia Białej Wstążki 2010:

• Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania – mł. aspirant Krzysztof Jakubik, Żyrardów
• Instytucje i organizacje pomocowe: Tomasz Ciałowicz, Słomniki – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
• Osoby i instytucje publiczne: Paweł Pawlak – Wiceburmistrz Dzielnicy Wola
w Warszawie, Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola w Warszawie.
• Pracodawcy: Trinh Hoai Nam – przedsiębiorca.
• Osoby prywatne: Krzysztof Strycharski
• Media: Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły Panie: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor oraz Bożena Toeplitz.

Pomysłodawcami „Wyróżnienia Białej Wstążki 2010” są dwaj policjanci: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Konkurs nawiązuje do międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy względem kobiet.

Więcej informacji na stronach: www.cpk.org.pl oraz www.fpbb.pl

 


Informacje dla mediów:
Artur Stefaniak
Biuro Prasowe
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier”
Tel.: 22/849 96 62
Kom.: 0510 048 824
e-mail: [email protected]

Pobierz informację: .doc