Laureaci Wyróżnienia Białej Wstążki 2010

W dniu dzisiejszym w Teatrze Kamienica odbyła sie Gala Wyróżnienia Białej Wstążki 2010. Wyróżnienia przyznano Panom w sześciu kategoriach. Laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki 2010 zostali:

Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania – mł. aspirant Krzysztof Jakubik, Żyrardów

Od 6 lat w pracuje w Policji natomiast od 3 lat jest dzielnicowym. Ukończył resocjalizację. Aktywnie pomaga, szuka nowych rozwiązań dla osób potrzebujących. Zgłoszenia w tej kategorii dokonała młoda kobieta, której sprawa dotyczy znęcania się nad rodziną przez jej ojca. Ojciec został skazany na karę w zawieszeniu a w dniu grudniu 2010 roku odbędzie się sprawa o odwieszenie wyroku.


Instytucje i organizacje pomocowe:
Tomasz Ciałowicz, Słomniki – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Słomnikach. Wykazał się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i uporem doprowadzając do tego, że w gminie Słomniki powstał czytelny i sprawnie działający system pomocy kobietom ofiarom przemocy w rodzinie. Jest twórcą Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnych Programów Profilaktycznych. Jako pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej aktywnie angażuje się w pracę na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.


Osoby i instytucje publiczne: Paweł Pawlak – Wiceburmistrz Dzielnicy Wola
w Warszawie, Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola w Warszawie.

Paweł Pawlak – były wiceburmistrz Dzielnicy Wola w Warszawie, obecnie radny Dzielnicy Warszawa Wola. Współzałożyciel Koalicji Wolskiej na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. Od chwili rozpoczęcia pracy na stanowisku wiceburmistrza zaangażowany jest w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie dzielnicy Wola. W rozmowie z osoba weryfikującą jego zgłoszenie powiedział: „Pracowałem, jako strażnik miejski gdzie stykałem się z aktami przemocy w rodzinie. Postanowiłem kontynuować swoją działalność i zaangażowałem się także w obecnej pracy na stanowisku wiceburmistrza. Nie mam oporów by w każdej chwili stanąć w obronie kobiety.” Zawsze chętnie uczestniczy w spotkaniach i konferencjach dotykających problemu przemocy wobec kobiet.

Mirosław Starczyński – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola w Warszawie i współzałożyciel Koalicji Wolskiej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. Przy każdej okazji głośno wyraża swoją dezaprobatę dla przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Podczas rozmowy z osobą weryfikującą zgłoszenie powiedział: „Przemoc wobec kobiet jest obrzydliwą i jedną z najgorszych cech ludzkich. Jako człowiek brzydzę się, przejawami przemocy. Jest to niewyobrażalnie zła cecha ludzkiej osobowości”. Przeciwdziałanie przemocy bez względu na płeć jest dla niego sprawą oczywistą. Ukończył studium przeciwdziałania przemocy czyli Niebieską Akademię w Warszawie.


Pracodawcy: Trinh Hoai Nam – przedsiębiorca.

Od wielu lat przebywa w Polsce gdzie prowadzi własną działalność, jako księgowy. Prywatnie spędza czas z rodziną i trójką dzieci. Okazał dużą odwagę zatrudniając, pomimo oszczerstw i donosów, kobietę, nad którą znęcał się mąż. Wielu innych pracodawców unikając kłopotów zwalniało ją z pracy lub unikało jej zatrudnienia. Nam, kiedy zobaczył w jakich warunkach mieszka kobieta razem z dziećmi (Ośrodek dla Ofiar Przemocy położony w lesie), udostępnił jej samochód oraz telefon komórkowy aby mogła poczuć się bezpiecznie. Kiedy po 7 miesiącach mogła wrócić do domu Nam ze swoją żoną Ha zorganizowali meble dla tej rodziny i przygotowali żywność. Pani Halina uważa, że to człowiek o gołębim sercu, uczynny i reagujący na krzywdę innych. Do jego zainteresowań należy taniec – był instruktorem tańca – oraz literatura i informatyka.

Osoby prywatne: Krzysztof Strycharski

Jego historia, to odpowiedź na pytanie czy i co może każdy z nas zrobić, aby świat stał się choć trochę lepszy, bardziej przyjazny ludziom. Swoje bolesne doświadczenia życiowe zamienił na wielką wewnętrzną siłę i moc ducha, a przede wszystkim na umiejętność tworzenia wokół siebie takiej atmosfery, w której nawet najbardziej doświadczeni przez los młodzi ludzie mają szanse na dobre, normalne i uczciwe życie. Krzysztof Strycharski pracował w dwunastką przybranych, swoich dzieci przez wiele lat. Uczył je życia bez agresji i przemocy ze spokojem i cierpliwością. Nie w wyznaczonych miejscach i określonych z góry godzinach: robił to pod swoim dachem, konsekwentnie i codziennie. Ten zwykły / niezwykły/ człowiek przysporzył światu kilkanaście młodych osób, które są jawnym dowodem na to, że nie wolno nigdy tracić nadziei i wiary w drugiego człowieka, że szacunek i miłość czynią cuda. Wspierał swą żoną w jej ogromnie trudnej walce o sprawiedliwszą Polskę – razem z nią budując historię tego kraju.


Media: Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Programy Michała Olszańskiego odzwierciedlają jego stosunek do świata: otwarty, przyjazny, pełen ciepła. Jest człowiekiem niezłomnie przeciwstawiającym się przemocy, gnębieniu słabszych. Jego programy uczą sposobu na aktywne uczestnictwo w budowaniu prawidłowych stosunków między ludźmi, uczą szacunku do drugiego człowieka, akceptacji, tolerancji i empatii. Są istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa potrafiącego skutecznie przeciwdziałać agresji i przemocy.

Wszystkim Laureatom Wyróżnienia Białej Wstążki 2010 najserdeczniej gratulujemy!