Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor nominowane w Konkursie Gwiazdy Dobroczynności!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Jolanta Kwaśniewska nominowana została w dwóch kategoriach: “Twarz Kampanii Społecznej” oraz “Własna Działalność Społeczna”. Pani Irena Santor otrzymała nominację w kategorii “Wolontariusz”.

Aby zagłosować, wystarczy wejść na stronę gwiazdydobroczynności.pl i kliknąć na wybraną kandydaturę. Głosy można oddawać raz na dobę. Gorąco prosimy o wsparcie!

Więcej informacji na temat inicjatywy Konkursu Gwiazdy Dobroczynności na stronie gwiazdydobroczynnosci.pl

 

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: JOLANTA KWAŚNIEWSKA
ZAGŁOSUJ: >>>

Jolanta Kwaśniewska jest założycielką i Prezeską fundacji „Porozumienie bez barier”, której nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom. Fundacja promuje zdrowy tryb życia poprzez ogólnopolskie akcje prozdrowotne a także walczy z takimi problemami społecznymi jak przemoc wobec kobiet, praca przymusowa czy handel ludźmi. Jest pomysłodawczynią programów merytorycznych fundacji takich jak „Motylkowe Szpitale” ( działania mające na celu zmianę szarych szpitalnych oddziałów dziecięcych w bajkowy świat marzeń),”Otwórzmy Dzieciom Świat” (wyjazdy wakacyjne dla dzieci z ubogich rodzin), „Nie łam się jest OK.” (profilaktyka układu kostnego), ”Możesz zdążyć przed rakiem” (profilaktyka raka sutka), „Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien” (program profilaktyki prozdrowotnej na rzecz zdrowia mężczyzn) .Była i jest animatorem wielu akcji prozdrowotnych. Razem z mężem Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim utworzyła Fundusz Pomocy Młodym Talentom, którego zadaniem jest wspieranie pomocą finansową i rzeczową utalentowanej polskiej niezamożnej młodzieży. Ponadto jest członkiem: Jimmy & Rosalynn Carter Partnership Foundation, Comité des Sages, Rady Honorowej International Centre for Missing and Exploited Children, Rady Głównej Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement, Women Leaders’ Council oraz European Adisory Council. Patronka European Cancer Patient Coalition oraz European Institute of Women’s Health. Uhonorowana m.in. tytułem doktora honoris causa oraz Orderem Uśmiechu.

TWARZ KAMPANII SPOŁECZNEJ: JOLANTA KWAŚNIEWSKA
ZAGŁOSUJ: >>>

Jolanta Kwaśniewska użyczyła swojego wizerunku w Kampanii Avon kontra Przemoc, aby zwiększyć prestiż Kampanii oraz zainteresowanie mediów problemem przemocy wobec kobiet. Angażując się w działania kampanii pomaga przekonać kobiety, że przemoc w rodzinie to zjawisko nagminne i należy z nim walczyć. Jolanta Kwaśniewska jest założycielką i Prezeską fundacji „Porozumienie bez barier”, której głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom. Fundacja promuje zdrowy tryb życia poprzez ogólnopolskie akcje prozdrowotne oraz walczy z takimi problemami społecznymi jak przemoc wobec kobiet, praca przymusowa czy handel ludźmi. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska jest pomysłodawczynią programów merytorycznych fundacji takich jak „Motylkowe Szpitale” ( działania mające na celu zmianę szarych szpitalnych oddziałów dziecięcych w bajkowy świat marzeń), ”Otwórzmy dzieciom świat” (wyjazdy wakacyjne dla dzieci z ubogich rodzin), „Nie łam się jest OK.” (profilaktyka układu kostnego), ”Możesz zdążyć przed rakiem” (profilaktyka raka sutka), „Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien”(program profilaktyki prozdrowotnej na rzecz zdrowia mężczyzn). Razem z mężem Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim utworzyła Fundusz Pomocy Młodym Talentom, którego zadaniem jest wspieranie pomocą finansową i rzeczową utalentowanej polskiej niezamożnej młodzieży. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska pomaga odbudować wiarę w ludzi i nadzieję na poprawę własnego losu.

WOLONTARIUSZ: IRENA SANTOR
ZAGŁOSUJ: >>>

Pani Irena Santor wspiera Fundację ,,Porozumienie Bez Barier’’ od początku jej istnienia. Jej uśmiech i głos towarzyszą nam od 12 lat. Od kilkunastu lat mamy możliwość korzystania z Jej wiedzy i doświadczenia. Obserwujemy Jej aktywność i skuteczność w prowadzeniu różnorakich działań głównie na rzecz walki z rakiem. Była i jest animatorem wielu akcji z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Jesteśmy przekonani , że Jej dotychczasowa z nami współpraca przyczynia się wciąż do rozpowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat znaczenia profilaktyki i wczesnej diagnostyki w leczeniu raka.

Pani Irena Santor jest Gwiazdą o wielkiej klasie, niezwykłej wrażliwości i uczciwości , na której można polegać w każdej sytuacji. Posiada wielki dar i umiejętność zjednywania ludzi wokół ważnych zagadnień społecznych zmierzających do poprawy jakości życia ludzi chorych na raka i wyleczonych oraz zmiany stosunku społeczeństwa do tych zagadnień. Porywa za sobą słuchaczy bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny. Jej osobowość i osobiste zaangażowanie sprawiają, że wciąż rośnie liczba ludzi pragnących z Nią współpracować i uczestniczyć w realizowanych przez Nią przedsięwzięciach.


Dzięki Jej niezwykłej umiejętności zainteresowania innych osób swoimi ideałami kształtuje właściwy stosunek do ludzi chorych na raka i wyleczonych. Jej działalność społeczna zawsze odpowiadała na jakiś problem społeczny. Kiedy niosła pomoc młodym utalentowanym muzycznie dzieciom z Polski, głównie niepełnosprawnym oraz biednym poprawiała przez to warunki nauki tych dzieci. Do dziś Jej pomoc jest bardzo ważną chwilą we wspomnieniach obdarowanych dzieci realizujących życiowe plany.

Jako Przyjaciel i Wolontariusz Fundacji ,,Porozumienie Bez Barier’’ jest nieoceniona.