Międzynarodowa konferencja End Human Trafficking Now: Enforcing UN Protocol, The Luxor International Forum, Egypt

W dniach 10-12 grudnia 2010r. w Luksorze odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach trwającej od kilu lat kampanii End Human Trafficking Now (tł. Stop Handlowi Ludźmi). Jednym z tematów poruszanych podczas obrad był tzw. Protokół z Palermo – Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

International conference – End Human Trafficking Now: Enforcing UN Protocol, The Luxor International Forum, Egypt

In the scope of the End Human Trafficking Now campaign which started several years ago, an international conference took place on 10-12 December, 2010 in Luxor. One of the discussed issues was the so-called Palermo Protocol – the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.