Międzynarodowa konferencja End Human Trafficking Now: Enforcing UN Protocol, The Luxor International Forum, Egypt

W dniach 10-12 grudnia 2010r. w Luksorze odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach trwającej od kilu lat kampanii End Human Trafficking Now (tł. Stop Handlowi Ludźmi). Jednym z tematów poruszanych podczas obrad był tzw. Protokół z Palermo – Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Dyskutowano również na temat roli biznesu w walce z handlem ludźmi, czego efektem są wypracowane Wytyczne do realizacji Ateńskich Zasad Etycznych.

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska wzięła udział w konferencji poruszając m.in. problem pracy przymusowej w Polsce.

Więcej: Businesses step up action against human trafficking