Jolanta Kwaśniewska laureatką II edycji Konkursu Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Twarz Kampanii Społecznej!

Organizatorami Konkursu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik Newsweek Polska. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie gwiazd, które interesując się losem potrzebujących mogą stać się inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Kategoria: Zaangażowanie w program społeczny – Dorota Rabczewska – DODA
Kategoria: Twarz kampanii społecznej – Jolanta Kwaśniewska
Kategoria: Wolontariusz – Małgorzata Kożuchowska
Kategoria: Darczyńca organizacji społecznej – Reprezentacja Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Kategoria: Własna działalność społeczna – Anna Dymna
Specjalną Nagrodę Kapituły – Honorową Gwiazdę Dobroczynności za aktywną, dwudziestoletnią działalność społeczną otrzymała Agata Młynarska.

Kapituła Konkursu po raz pierwszy przyznała również nagrodę Małej Gwiazdki Dobroczynności. Statuetkę otrzymała 11 letnia Basia Pacaj, która mimo młodego wieku i ciężkiej choroby aktywnie wspiera Fundację Gajusz.

W imieniu Jolanty Kwaśniewskiej nagrodę odebrał Pan Krzysztof Berzyński – członek Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”.

Zespół Fundacji „Porozumienie bez Barier” serdecznie gratuluje laureatom oraz wszystkim zgłoszonym Gwiazdom!

Więcej informacji: www.gwiazdydobroczynnosci.pl