Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” wspiera akcję Fundacji „Rak’’n’Roll. Wygraj Życie”.

Poznanie skali zjawiska, jakim jest problem w dostępności leczenia onkologicznego to punkt wyjścia do planowania dalszych działań zmierzających do poprawy sytuacji pacjentów w Polsce. W tym celu Fundacja „Rak’n’Roll. Wygraj Życie” uruchamia opcję przesyłania wiadomości mailowej z opisem sytuacji, w jakiej znajduje się pacjent.

http://www.wyrollujraka.pl/zglos-problem.php

Wszystkie maile wysłane za pośrednictwem powyższej bramki kierowane są na adres [email protected]. Fundacja „Rak’n’Roll. Wygraj Życie” zachowuje anonimowość nadawcy.

Chcielibyśmy, aby to, co zainicjowała Fundacja „Rak’n’Roll. Wygraj Życie” przyczyniło się do ułatwienia życia Tym, którzy są w trakcie pokonywania kolejnych etapów leczenia choroby nowotworowej oraz Tym ,którzy dzisiaj dowiedzą się o tym, ze zachorowali. Szybkie efekty tych działań leżą w interesie na wszystkich.