Zaproszenie do wzięcia udziału w III Europejskim Kongresie Kobiet!

W dniach 17-18 września 2011r. w Warszawie odbędzie się III Europejski Kongres Kobiet. Serdecznie zapraszamy wszystkie panie do wzięcia udziału w Kongresie oraz uczestnictwa w panelu anty-przemocowym pt. „Przemoc wobec kobiet – margines czy codzienność? Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – europejskie doświadczenia, standardy, dobre praktyki i propozycje zmian w polskim systemie” tradycyjnie już prowadzonym przez Panią Jolantę Kwaśniewską.