Gminy zwlekają z tworzeniem Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie!

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gminy mają obowiązek stworzenia Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Niestety jak dotąd obowiązek ten zrealizowały tylko 992 gminy! Poniżej lista 2495 gmin, które jeszcze nie dopełniły powyższego obowiązku!

Lista gmin, które nie wykonały obowiązku stworzenia Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie >>>

Czy w gminie jest powołany Zespół Interdyscyplinarny?
Na to pytanie odpowiedź ilustruje poniższa mapa: