“Przemoc wobec kobiet – margines czy codzienność?” – zapraszamy na panel Pani Jolanty Kwaśniewskiej podczas III Kongresu Kobiet

Serdecznie zapraszamy na panel Pani Jolanty Kwaśniewskiej “Przemoc wobec kobiet – margines czy codzienność? Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – europejskie doświadczenia, standardy, dobre praktyki i propozycje zmian w polskim systemie”, który odbędzie się w godz.: 10.15-12.15 podczas III Kongresu Kobiet w Warszawie na Sali Kongresowej PKiN.

Mam zaszczyt poinformować, że tegorocznymi panelistami będą:

Andrés Abad – pracuje na rzecz Europejskiego Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 dla Rządu Regionu Murcia (Hiszpania) w ramach promocji równości kobiet. Trener i ekspert dla programu Daphne III oraz europejskich projektów w zakresie przemocy uwarunkowanej płcią.

Katarzyna Bielawska – od 2002 roku ściśle współpracuje z trzecim sektorem, realizując międzynarodowe projekty, dotyczące zagadnień tolerancji, ochrony praw człowieka, poszanowania godności ludzkiej. Zarządzała dużymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i Fundacją Centrum Praw Kobiet.

Prof. Beata Gruszczyńska – kryminolożka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Ekspertka w zakresie europejskich statystyk przestępczości oraz badań wiktymizacyjnych oraz członkini zespołów metodologicznych Eurostatu i Rady Europy.

Meddżida Kreso – Przewodnicząca Sądu Bośni i Hercegoviny, który zajmuje się penalizacją zbrodni wojennych, a także przestępstw kryminalnych i korupcyjnych najcięższego kalibru. Na jego wokandzie znajdują się takie przestępstwa jak handel ludźmi, w tym zorganizowana prostytucja, przemyt i rozpowszechnianie narkotyków i broni. Pani Kreso, z racji swojej bezstronności i skuteczności sędziowskiej jest obiektem częstych ataków werbalnych, a ostatnio nawet nieudanego zamachu terrorystycznego.

Rosa Logar – Dyrektorka Zarządzająca Centrum Interwencji Przemocy w Rodzinie w Wiedniu, współzałożycielka European Network WAVE (Women Against Violence Europe), członkini Komitetu Ad Hoc do spraw Zapobiegania i Zwalczania Przemocy wobec Kobiet oraz Przemocy Domowej (CAHVIO).

Prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Kierowniczka Katedry Studiów Porównawczych na Wydziale Prawa i Administracji. Ekspertka ds. równości płci przy Komisji Europejskiej, członkini powołanej przez Radę Praw Człowieka ONZ grupy roboczej ds. dyskryminacji wobec kobiet w prawie i w praktyce.

Tradycyjnie już, panel poprowadzi Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

Więcej informacji: www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl