Materiały merytoryczne z panelu Pani Jolanty Kwaśniewskiej z III Kongresu Kobiet

W ubiegłą niedzielę w Warszawie odbył się III Kongres Kobiet. Poniżej przedstawiamy do pobrania materiały merytoryczne, które zaprezentowane zostały podczas panelu Pani Jolanty Kwaśniewskiej “Przemoc wobec kobiet – margines czy codzienność? Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – europejskie doświadczenia, standardy, dobre praktyki i propozycje zmian w polskim systemie”.

  • Europejskie standardy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet – prof. dr. hab. Eleonora Zielińska: >>>

  • Sytuacja kobiet w Bośni i Hercogovinie w czasie wojny – Przewodnicząca Sądu Bośni i Hercogoviny, Meddżida Kreso: >>>
     
  • Zwalczanie przemocy wobec kobiety: >>>
     
  • Rekomendacje panelu antyprzemocowego “Przemoc wobec kobiet – margines czy codzienność?”: .doc lub .pdf