Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Karta zawiera podstawowy zestaw praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek pomocowych. Jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Kartą Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie.