Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Karta zawiera podstawowy zestaw praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek pomocowych. Jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

Karta Praw zostanie rozpowszechniona między innymi w sądach, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji w podległych mu jednostkach, zostanie również przekazana do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Kartą Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. >>>