WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO W SPRAWIE WIELOKROTNYCH SZCZEPIEŃ MAŁEGO DZIECKA

Rodzice wolą szczepić dzieci nowoczesnymi szczepionkami skojarzonymi, które są bezpieczniejsze i ograniczają liczbę ukłuć – wynika z badań przeprowadzonych przez PBS DGA Spółka z o.o. na zlecenie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Od początku swego istnienia Fundacja „Porozumienie Bez Barier” angażuje się w liczne inicjatywy mające na celu poprawę opieki nad dzieckiem w Polsce. Obecnie uczestniczymy w przedsięwzięciu jakim będzie próba wprowadzenia do obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych skojarzonych szczepionek. Uczyniliśmy pierwszy krok. Zleciliśmy wykonanie badania ankietowego akceptacji jednorazowych wielokrotnych szczepień małego dziecka wśród rodziców i personelu medycznego.

W wyniku badania uzyskaliśmy odpowiedź jaka część rodziców i personelu medycznego nie akceptuje obecnego schematu obowiązkowych szczepień dziecka w wieku 0-2 lata, a w szczególności faktu, że obowiązujący program obowiązkowych szczepień ochronnych przewiduje 3 ukłucia niemowlaka w trzy kończyny w tym samym czasie, podczas gdy istnieje alternatywa w postaci szczepionki skojarzonej, czyli jedno ukłucie zamiast trzech w czasie jednej wizyty.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że dwie trzecie rodziców wybiera dla swojego dziecka nowoczesną szczepionkę skojarzoną – robią tak przede wszystkim dlatego, że chcą zaoszczędzić dziecku bólu i nie zgadzają się, by dziecko otrzymało trzy zastrzyki w trakcie jednej wizyty. Szczepionki skojarzone nie są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i rodzice muszą koszt zakupu szczepionki pokrywać sami.

Pytani w badaniu lekarze i pielęgniarki są zdania, że rodzice decydują się na płatną szczepionkę skojarzoną, ponieważ nie zgadzają się by dziecko otrzymało trzy iniekcje w trakcie jednej wizyty oraz obawiają się skutków ubocznych występujących po podaniu szczepionki z pełnokomórkowym krztuścem.

Większość rodziców, lekarzy i pielęgniarek widzi problem w tym, że obowiązkowy program szczepień przewiduje dokonanie trzech iniekcji w trakcie jednej wizyty oraz uważa, że liczba ukłuć powinna zostać zmniejszona. Lekarze i pielęgniarki wiedzą, że Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym w programie obowiązkowych szczepień znajduje się szczepionka z pełnokomórkowym krztuścem. Z uwagi na większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki z pełnokomórkowym krztuścem, większość lekarzy i pielęgniarek uważa, że szczepionka skojarzona z bezkomórkowym krztuścem powinna zostać objęta finansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia i wprowadzona do programu szczepień jako obowiązkowa przed wprowadzeniem szczepionki przeciwko pneumokokom.

Obecnie program obowiązkowych szczepień ochronnych przewiduje podanie szesnastu iniekcji w trakcie siedmiu wizyt szczepiennych w ciągu pierwszych 18 miesięcy życia dziecka. Podczas czterech wizyt dziecko otrzymuje po trzy zastrzyki. Wprowadzenie do kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych szczepionki skojarzonej finansowanej przez Ministerstwo Zdrowia pozwalałoby zredukować liczbę iniekcji o 7.

Zwiększenie dostępności do nowoczesnych szczepionek poprzez objęcie szczepionki skojarzonej programem szczepień obowiązkowych będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie wysokiego poziomu wyszczepialności oraz wzrost akceptacji społecznej szczepień. Umożliwi także włączenie do programu szczepień obowiązkowych innych szczepionek, za które teraz rodzice muszą płacić z własnych środków.

Wprowadzenie szczepionek skojarzonych do programu szczepień ochronnych powinno być priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia, ponieważ szczepionki tego typu znajdują się programach szczepień ochronnych we wszystkich krajach Europy.

Fundacja „Porozumienie Bez Barier” przeprowadzając badania zainicjowała społeczną kampanię na rzecz modernizacji Programu Szczepień Ochronnych, do której będzie zapraszać osoby opiniotwórcze i chętne wesprzeć całą kampanię. Fundacja będzie w możliwie największym stopniu wspierać rozpoczęte działania.

Ostateczne wyniki badania, oraz medyczne rekomendacje środowiska opiniotwórczego zostaną zaprezentowane na konferencji prasowej na przełomie października i listopada 2011.