Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2011!

Po raz kolejny Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” organizują konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Podobnie jak przed rokiem przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji.

Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Wyróżnieniem Białej Wstążki” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych czy mediów oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” organizowany jest jako cześć międzynarodowej Kampanii „Białej Wstążki” prowadzonej w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampanię Białej Wstążki w 1991 roku w Kanadzie zainicjowała grupa mężczyzn w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

Pomysłodawcami „Wyróżnienia Białej Wstążki” są policjanci Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. „Wyróżnienie Białej Wstążki” pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i wyraźnie opowiadają się po ich stronie. Jest to odznaczenie przyznawane za konkretne działania, mające na celu docenienie mężczyzn, którzy pomagają krzywdzonym kobietom oraz zachęcenie innych do działania.„Wyróżnienie Białej Wstążki” jest konkursem, który na trwałe wpisuje się w polską kulturę obywatelską i działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie:
Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Tomasz Pietrzak, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, BożenaToeplitz, Kazimierz Walijewski.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłaszanie – na poniższe adresy – kandydatów do wyróżnienia na załączonym formularzu.
[email protected] i [email protected]

Tutaj dostępny jest regulamin konkursu praz specjalnie opracowany formularz do zgłaszania kandydatów.

Formularz
Regulamin

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów zasługujących na szczególne wyróżnienie w Waszym środowisku.