Do 15 listopada 2011 roku czekamy na zgłoszenia do Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki 2011”!

Już po raz drugi mamy przyjemność organizować wraz z Centrum Praw Kobiet wyjątkowy konkurs “Wyróżnienie Białej Wstążki”.

Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 15 listopada 2011 roku.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz Panowie – pomysłodawcy konkursu: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak.

Aby zgłosić kandydaturę, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na jeden z poniższych adresów e-mail: [email protected] lub [email protected]

Formularz zgłoszeniowy: .doc
Regulamin konkursu: .doc

W ramach przypomnienia zeszłorocznego sukcesu Konkursu, zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską oraz Katarzyną Bielawską z Centrum Praw Kobiet na temat idei i celów organizowanego wydarzenia:

(materiał archiwalny)