Laureaci II edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”

W dniu wczorajszym w warszawskim Teatrze Kamienica odbyła się gala finałowa drugiej edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Podczas wydarzenia organizowanego przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” wyróżniono mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji.

Gala rozpoczęła się o godzinie 12.00 od panelu dyskusyjnego pt.: „Czy wymiar sprawiedliwości jest sprawiedliwy wobec sprawców i ofiar przemocy w rodzinie?”. Po części panelowej nastąpiła kulminacyjna część wydarzenia – przyznanie „Wyróżnień Białej Wstążki”. Kapituła Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia w następujących kategoriach:

• WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY ŚCIGANIA:

Henryk Pawlaczyk – rada prawny, za umiejętne łączenie wiedzy prawnika i talentu do terapii, co sprawia, że pomoc, którą niesie, jest profesjonalna i skuteczna.

Dariusz Cymerman – młodszy aspirant w Komendzie Rejonowej Policji na warszawskim Żoliborzu, za wielką wrażliwość, która sprawiła, że podejmowanie odważnych działań na rzecz ofiar przemocy stało się jego powołaniem.

• INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POMOCOWE,

Luis Alarcon Arias – współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, za znaczący wkład
w podnoszenie świadomości społecznej na temat skali zjawiska przemocy domowej w Polsce oraz budowanie skutecznych mechanizmów służących przeciwdziałaniu wszelkim jej przejawom.

Dariusz Jurkiewicz
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie,
za stworzenie lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, opartego o empatię i umiejętność pochylania się nad każdą ludzką krzywdą.

 
• OSOBY PRYWATNE,

Bogdan Bednarek – mieszkaniec Warszawy, z wykształcenia prawnik, za wieloletnią, bezinteresowną i komplementarną pomoc niesioną z ogromnym zaangażowaniem wszystkim doświadczającym przemocy, krzywdy i niesprawiedliwości.

Andrzej Prus – aktor,
za nieustawanie w podejmowaniu działań przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu oraz rzadką umiejętność uczenia innych reagowania na wszelkie przejawy przemocy.


• MEDIA,

Piotr Pytlakowski – dziennikarz tygodnika Polityka, za konsekwencję w podejmowaniu tematów związanych z przemocą w sposób, który powoduje, że znajdują one należne im miejsce w świadomości społecznej.

Krzysztof Wyrzykowski – dziennikarz Polskiego Radia,
za dociekliwość, empatię, zaangażowanie i pomoc niesioną bohaterkom swoich reportaży.

Specjalne podziękowanie za czynny wkład w zwalczaniu przemocy wobec kobiet otrzymał z rąk Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej – Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Zgłoszonych Kandydatów wyróżniła Kapituła Konkursowa
, w skład której weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz Panowie – pomysłodawcy konkursu: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak.

Akcja cieszy się poparciem wszystkich, dla których przemoc wobec kobiet jest tematem, który warto poruszać oraz działaniem, któremu należy się sprzeciwiać. Stąd też, tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki 2011 przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada, czyli Międzynarodowego Dnia Na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Szczegółowe informacje o Laureatach Konkursu “Wyróżnienia Białej Wstążki 2011” >>>