Spotkanie Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z Pierwszą Damą Gruzji – Panią Sandrą Elisabeth Roelofs

W dniu dzisiejszym w siedzibie naszej Fundacji miało miejsce niezwykle ciekawe spotkanie Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z Pierwszą Damą Gruzji – Panią Sandrą Elisabeth Roelofs. Panie opowiadały o swoich doświadczeniach w zakresie działalności charytatywnej i społecznej.

Pani Prezydentowa Sandra Elisabeth Roelofs opowiadała o swojej działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gruzji. W 1998 roku założyła Fundację SOCO, która zajmuje się pomocą rodzinom wielodzietnym i żyjącym poniżej granicy ubóstwa, a od 2007 roku skupia się na zdrowiu reprodukcyjnym i opiece nad noworodkami. Wspominała o potrzebach podniesienia prestiżu pracowników socjalnych, wzmocnienia roli pielęgniarek w systemie  ochrony zdrowia oraz chęci stworzenia w Gruzji centrum rehabilitacyjnego dla dzieci. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska zaprosiła Pierwszą Damę Gruzji do obejrzenia Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Endykronologii w Gdańsku, którą Fundacja “Porozumienie bez Barier” wybudowała i przekazała Akademii Medycznej w 2005 roku. Opowiadała również o swojej działalności na rzecz dzieci chorych na raka, realizowanych programach, sukcesach i wyzwaniach jakie niesie ze sobą prowadzenie Fundacji.