Stypendia Funduszu Pomocy Młodym Talentom im. Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich – przyznane!

W ubiegłym tygodniu przyznane zostały Stypendia Funduszu Pomocy Młodym Talentom im. Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Rada Funduszu przyznała stypendia 21 laureatom z całej Polski.

Więcej o Funduszu Stypendialnym: >>>