Wywiad z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską

Prezentujemy wywiad z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską, który udostępniony został dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego “Dziadka” w Gdyni. Film zaprezentowany został na corocznej Konferencji podsumowującej działanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy. ZAPRASZAMY!

Część 1:

Część 2: