Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami u Dzieci

Z inicjatywy SIOPE (European Society of Paediatric Oncology) w dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim odbywa się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Nowotworami u Dzieci, którego celem jest zaznaczenie w społecznej świadomości kwestii związanych z problemami najmłodszych pacjentów oddziałów onkologicznych. W tym szczególnym wydarzeniu biorą udział osoby silnie zaangażowane w swoich krajach w rozwiązywanie problemów onkologii dziecięcej. Uczestnicy spotkania w Parlamencie Europejskim będą dyskutować o wyzwaniach oraz wspólnie szukać politycznych rozwiązań, służących poprawie jakości życia małych pacjentów oraz opieki medycznej, roztaczanej nad dziećmi cierpiącymi na nowotwory.

W tym ważnym wydarzeniu bierze udział wolontariuszka Fundacji „Porozumienie bez Barier”, będąca jednocześnie oficjalną reprezentantką Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory, powołanej z inicjatywy naszej Fundacji.