Konkurs “Okulary Równości” Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Trwa konkurs „Okulary Równości”, zorganizowany przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Do końca tego tygodnia można zgłaszać swoje kandydatury.„Okulary równości”, przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:
praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci, praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność i orientację seksualną oraz sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.