Konkurs “Okulary Równości” Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Trwa konkurs „Okulary Równości”, zorganizowany przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Do końca tego tygodnia można zgłaszać swoje kandydatury.

„Okulary równości”, przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:
• praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
• praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
• sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

 

„Skierowania do okulisty” zaś dla tych, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka, mając nadzieję że jej otrzymanie będzie napomnieniem i ostrzeżeniem.

 

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu.

 

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo tutaj: >>>