Spotkanie Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory z Panem Ministrem Zdrowia

Dnia 7 marca 2012 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z Panem Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem spotkali się przedstawiciele Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory. W spotkaniu uczestniczył również prof. Michał Matysiak – kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.


 

Sweet Charity – nieś słodką pomoc!

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” oraz firma CCP Polska zapraszają na spotkanie inaugurujące projekt „Sweet Charity – nieś słodką pomoc” . Kampania towarzyszy 15-leciu działalności Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.