Spotkanie Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory z Panem Ministrem Zdrowia

Dnia 7 marca 2012 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z Panem Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem spotkali się przedstawiciele Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory. W spotkaniu uczestniczył również prof. Michał Matysiak – kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.

Rozmowy koncentrowały się wokół sytuacji dzieci chorych na nowotwory w Polsce i najpilniejszych problemach do rozwiązania w tym obszarze. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska nawiązała do fundacyjnej inicjatywy, która doprowadziła do powstania dokumentu „Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową”, zapewniającego wszystkim dzieciom jednakowy dostęp do najlepszego w danym momencie leczenia i opieki. Reprezentanci poszczególnych organizacji przybliżyli Panu Ministrowi cele, do których realizacji dążą, omówili prowadzone dotychczas działania i zasygnalizowali najważniejsze problemy do rozwiązania.

Pan Minister Bartosz Arłukowicz w odpowiedzi, podkreślił, że szeroko rozumiana poprawa sytuacji dzieci chorujących na nowotwory ma związek między innymi ze szkoleniem młodych lekarzy, efektywną diagnostyką prowadzoną przez lekarzy pierwszego kontaktu i wzrostem świadomości społecznej. Pan Minister zadeklarował chęć dalszych spotkań z Platformą oraz zapowiedział powstanie w 2012 roku Programu wczesnej diagnostyki obrazowej nowotworów u dzieci.