Spotkanie Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z Ministrą Sportu i Turystyki – Panią Joanną Muchą.

18 kwietnia, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska wraz Ministrą Sportu i Turystyki Joanną Muchą, dyskutowała na temat wyzwań stojących przed Polską w związku ze współorganizacją Euro 2012.

Panie rozmawiały o problemach handlu ludźmi i zagrożeniach płynących z jego wzrostu w związku z odbywaniem się imprez masowych.