Sprzęt medyczny wartości 100 000 zł trafił do Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 

Kardiomonitory, resuscytatory, defibrylatory, spirometry, rejestrator holterowski i inny sprzęt wykorzystywany w stanach ciężkich trafił na 4 oddziały Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ta nowoczesna aparatura zakupiona została przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ze środków przekazanych przez Aflofarm Farmacja Polska. Kwota 100 000 zł., za którą zakupiono sprzęt pochodzą ze sprzedaży suplementu diety Rutinacea Max.