Sprzęt medyczny wartości 100 000 zł trafił do Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 

Kardiomonitory, resuscytatory, defibrylatory, spirometry, rejestrator holterowski i inny sprzęt wykorzystywany w stanach ciężkich trafił na 4 oddziały Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ta nowoczesna aparatura zakupiona została przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ze środków przekazanych przez Aflofarm Farmacja Polska. Kwota 100 000 zł., za którą zakupiono sprzęt pochodzą ze sprzedaży suplementu diety Rutinacea Max.

Zakup tej tak potrzebnej do leczenia małych pacjentów szpitala aparatury był możliwy dzięki współpracy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i firmy Aflofarm. Fundacja, za pieniądze przekazane przez Aflofarm, zakupiła sprzęt dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Środki pochodziły ze sprzedaży Rutinacei Max, w reklamie której, wystąpiła Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Z każdego sprzedanego w styczniu br. opakowania suplementu diety złotówka trafiła na konto Fundacji. Zebrano w ten sposób kwotę 100 000 zł, za którą Fundacja zakupiła nowoczesną aparaturę medyczną.

Dzięki inicjatywom takim, jak ta, mali pacjenci otrzymali szansę na skuteczniejsze leczenie oraz na lepszą jakość życia za sprawą nowoczesnych urządzeń – podkreśla Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska – Kolejny już raz, Fundacja doposażyła placówkę służby zdrowia w aparaturę zapewniającą dzieciom dostęp do najnowocześniejszego na danym etapie leczenia i opieki. Cieszę się, że mój wizerunek pomógł w zdobyciu środków na ten cel.

Inicjatywa zrodziła się z potrzeby serca i chęci pomocy dzieciom – mówi Jacek Furman Prezes Zarządu Aflofarm. – Prowadzimy i rozwijamy biznes w lokalnej społeczności, z którą jesteśmy silnie związani, którą wspieramy, i której komfort i jakość życia są dla nas bardzo ważne. Dlatego wspólnie z Fundacją Pani Jolanty Kwaśniewskiej zdecydowaliśmy się wesprzeć właśnie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – szpital tak ważny dla całego regionu, dbający o zdrowie dzieci i matek. Nie wyobrażam sobie, żeby na oddziałach pediatrycznych mogło zabraknąć tak niezbędnego dla ratowania życia sprzętu medycznego.
 

Aparatura trafiła do Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Pediatrii, Pediatrii i Alergologii oraz Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii. Większość sprzętu jest już na oddziałach a lekarze zostali przeszkoleni w obsłudze.