Ponad pół miliona złotych czeka na 15 niezwykłych uczniów!


O grant mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie dzieci, które kończą szkołę podstawową i aplikują do gimnazjum. Głównymi kryteriami w ocenie zgłoszeń są: średnia ocen z pierwszego semestru – powyżej 4,5 oraz osiągnięcia na polu aktywności prospołecznej. Klasa będzie dedykowana uczniom, którzy lubią pomagać innym i chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Projekt jest adresowany przede wszystkim do uczniów pochodzących z niepełnych rodzin, którzy chcą rozwijać swoje postawy altruistyczne w szkole kształcącej wrażliwość na krzywdę słabszych.


Przyjęci do szkoły ARGONAUT młodzi liderzy odpowiedzialności społecznej, utworzą specjalną klasę o profilu społecznym i będą mieli dodatkowe zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Fundacji „Porozumienie bez Barier”. Celem edukacji nowoutworzonej klasy będzie wykształcenie młodzieży, która w przyszłości będzie umiała tworzyć i realizować projekty prospołeczne i aktywnie angażować działania społeczeństwo w swoje.


Aplikacje o grant należy przesyłać w terminie od 15 maja do 30 czerwca br. do Fundacji Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenia powinny zawierać udokumentowaną średnią ocen z pierwszego semestru oraz opis dokonań dziecka.


Rekrutacja do klasy pod patronatem Fundacji będzie odbywać się w II stopniowej formule.
W pierwszym etapie eksperci Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” ocenią zgłoszenie mailowe przesłane przez rodziców lub opiekunów dzieci. W drugim etapie rekrutacji, wybrani uczniowie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, którą poprowadzą nauczyciele z międzynarodowego gimnazjum ARGONAUT. Spotkanie rekrutacyjne będzie szansą na bliższe poznanie gimnazjum, dyrekcji ARGONAUT oraz przedstawicieli Fundacji.
Ostateczna lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona na stronie www.argonaut.edu.pl.

Projekt „Butterfly class” towarzyszy 15-leciu działalności Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”. W ramach trzyletniego programu, uczniowie pozostaną pod opieką Międzynarodowego Gimnazjum ARGONAUT oraz Fundacji, która będzie gwarantem dochowania standardów zawartych w założeniu projektu.

 


Grant edukacyjny to szansa na dobry start w przyszłą karierę. Szkoła ARGONAUT oferuje swoim uczniom edukację według rozszerzonego programu nauczania MEN, intensywną naukę języka angielskiego (8 godzin lekcyjnych tygodniowo), specjalne koła olimpijskie oraz rozszerzony program edukacji kulturalnej i opiekę psychologa. „Chcemy aby nasi uczniowie w trakcie nauki rozwijali swoje pasje i zainteresowania naukowe. Naszym celem jest wychować ludzi przedsiębiorczych i wrażliwych społecznie – prawdziwych obywateli świata, którzy będą naszą wizytówką na wspólnym rynku pracy w Unii Europejskiej” – podkreśla prezes szkoły Renata Trojanowska.