Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska objęła Honorowym Patronatem projekt autorstwa Karoliny fender Noińskiej we współpracy z Jagą Hupało pt. “Janusz Korczak – Dzieci współcześnie niczyje”.