XVI edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Wnioski składać można od 25 czerwca do 25 lipca 2012 roku.


Zapraszamy do pobrania
regulaminu Funduszu oraz kwestionariusza dla kandydatów ubiegających się o to stypendium.