Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz Fundacja Centrum Praw Kobiet zapraszają do udziału w konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2012.

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz Fundacja Centrum Praw Kobiet zapraszają do udziału w konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2012.

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet oraz został zgłoszony do wyróżnienia. Zgłoszenia mogą przesyłać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Dwadzieścia lat temu w Kanadzie ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie i u nas znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach Polski przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami.
Nikt jednak nie sprawdza postaw i zachowania mężczyzn paradujących z białą wstążką. Może się zdarzyć, że nosi ją sprawca przemocy.
Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej „weryfikacji” i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Chcemy aby mężczyźni, którzy wspierają kobiety, wykazują się niezłomną i bezkompromisową postawą wobec mężczyzn stosujących przemoc wobec kobiet zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, mogli z dumą nosić nasze wyróżnienie. Promujemy postawy mężczyzn, którzy nie tyle są rycerzami broniącymi swoich dam, ale partnerami kobiet w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy wobec kobiet oraz równości w życiu publicznym i w rodzinie.


W III edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” nagrody i wyróżnienia będą przyznane w następujących kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości.
2. Organy ścigania.
3. Instytucje i organizacje pomocowe.
4. Osoby publiczne.
5. Instytucja publiczna.
6. Pracodawca-sponsor.
7. Osoba prywatna.
8. Media.

W tej edycji Konkursu pragniemy więcej uwagi poświecić profilaktyce, pokazać związek pomiędzy przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dyskryminacją ze względu na płeć. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że postawa jaką prezentują mężczyźni w życiu prywatnym, prezentowana przez nich wizja społecznej roli kobiety i mężczyzny, ma ogromny wpływ na ich postawy i działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Poszukujemy tych najlepszych, którzy swoją postawą i czynem doprowadzają do tego, że możliwy jest ciągły postęp w inicjatywach podejmowanych na rzecz praw kobiet.
Organizując konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2012, chcemy podkreślić, że rola mężczyzn w profilaktyce krzywdzenia kobiet jest znacząca i nie da się zbudować świata – gdzie prawa kobiet są szanowane i respektowane – bez aktywnego udziału mężczyzn i zmiany ich postaw.


Tegoroczne zgłoszenia można przesyłać na adres Fundacji Centrum Praw Kobiet: 00-679 Warszawa Wilcza 60/19 faxem: 22 6222517 lub elektronicznie na adres :
[email protected]

 

Regulamin konkursu do pobrania:

>>>POBIERZ<<<

Formularz do pobrania:

>>>POBIERZ<<<