Zakończono przyjmowanie zgłoszeń w ramach XVI edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom imienia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Informujemy, że z dniem 25 lipca br. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom. Gorąco dziękujemy za wszystkie nadesłane wnioski.


Wraz z kandydatami, z niecierpliwością będziemy oczekiwać decyzji Rady Funduszu, która wyłoni laureatów w połowie listopada 2012r.