Zebranie Rady Funduszu Stypendialnego!

W najbliższy wtorek, 13 listopada 2012 r., Rada Funduszu Stypendialnego wyłoni laureatów tegorocznej edycji “Funduszu Stypendialnego Pomocy Młodym Talentom im. Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich”.

Od 19 listopada Fundacja będzie kontaktować się z laureatami.