Finał III edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”!

Już 7 grudnia w warszawskim Teatrze Kamienica o godzinie 12.00 odbędzie się finał III edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Od 5 lipca do 27 listopada 2012 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Bieżąca edycja ma na celu ukazanie i podkreślenie związku pomiędzy przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dyskryminacją ze względu na płeć. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na fakt, że postawa jaką prezentują mężczyźni w życiu prywatnym, prezentowana przez nich wizja społeczna roli kobiety i mężczyzny, ma ogromny wpływ na ich postawy działania.

Finał III edycji Konkursu rozpocznie się o godz. 12.00 od panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Cenutrm Praw Kobiet, pt.: Mężczyźni przeciwdziałają przemocy ekonomicznej wobec kobiet.

W związku z rosnącym zainteresowaniem kolejnymi edycjami Konkursu, organizatorzy przyjmowali zgłoszenia do wyróżnień aż w ośmiu kategoriach:

  • Wymiar sprawiedliwości,
  • Organy ścigania,
  • Instytucje i organizacje pomocowe,
  • Osoby publiczne,
  • Instytucje publiczne,
  • Pracodawca – sponsor,
  • Osoby prywatne.
  • Media.
     

Galę uświetni zespół Koledzy w składzie: Tomasz Różycki oraz Brunon Niewiński.

Zgłoszonych Kandydatów 29 listopada 2012 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu – Kazimierz Walijewski.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 2009-2012 – Pan Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji.


Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:

W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 roku wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 roku akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Więcej informacji na stronach:

http://www.bialawstazka.org/

http://www.facebook.com/wyroznieniebialejwstazki